من شانه امن گریه هایت بودم
دلداده بی چون و چرایت بودم
چشم تو چطور مرا نا دیده گرفت
من عاشق رنگ چشم هایت بودم
تاريخ : 24 اسفند 1393 | 10:15 | نویسنده : مدیر |
طبیعی است
پاییز جای تاسبتان را میگیرد
ولی قبول کن ....
هیچکس جای تورا نمیگیرد

تاريخ : 10 بهمن 1393 | 14:10 | نویسنده : مدیر |
پاهایت رو بگذار اینجا...
درست روی قلبم
ببخش مرا...
چیز دیگری نداشتم که فرش قدمت کنم
اهسته قدم بردار اینجا
تارو پود این فرش قرمز پر از گل احساسم استتاريخ : 25 مهر 1393 | 19:30 | نویسنده : مدیر |